CD | Samen Ein

9.95

Categorie:

Beschrijving

1. Rutten, Marleen – Die Gefuhle Haben Schweigepflicht
2. Rutten, Marleen – Blie Det Ich Laef
3. Rutten, Marleen – Same Ein
4. Rutten, Marleen – Willkommen In Meinen Traumen
5. Rutten, Marleen – Same Kinne Wae De Ganse Waereld Aan
6. Rutten, Marleen – Ich Doon Mer Get
7. Rutten, Marleen – Dieses Madchen
8. Rutten, Marleen – Abba Medley
9. Rutten, Marleen – Greumelevla
10. Rutten, Marleen – Sieben Sunden
11. Rutten, Marleen – Maonleecht