Songteksten

Klik op de titel van de tekst voor de songtekst
As ich mer danse kin

Refrein
As ich mer danse kin
En vastelaovend same veere
Auch al nums doe al die peskes neet zoe nauw
En traeij se mich op tied de tiëne bondj en blauw
As ich mer danse kin
Ut leefst mit dich dus blief probere
Hiej kumtj gein dansles aan te pas
Kom pak mich ins lekker vas
As wae os mer ammesere
Koeplet 1
Doe wits mich eder jaor weer te verrasse
Dao kumt ’r alweer aan met al die passe
Wae “walse” alles plat de gansen’aovendj
En gaeve unne “twist” aan vastelaovendj
Al geis se  in ‘t rondj wie unne kloon
En is ut of ut liektj, det eder nao os kiektj
D’r is mer ein dink waat ich noe met dich wil doon:

Refrein
Koeplet 2
Dao kumtj dae leeve sjat van mich weer vraoge
Of ich mich aan dae “tapdans” durf te waoge
Dao kint hae zich met hert en zeel aan gaeve
Al geit ut “cha cha cha” ‘ns flink der naeve
Hae kaltj get dubbel: kiek ins wat ich “can (can)”…
Terwiel ich best waal weit, det ut der naeve geit
Zek ich kom op en maak d’r hie ein fieësje van

Brök
Hubse waal of gein talent  des met dees daag egaal
Ut geit om stumming in de tent…det kinne wae hie waal

Dit is ‘t moment

Refrein
Dit is ‘t moment
de party is noe begos
show dien danstalent
de aovendj is gans van os
Dit is ’t moment
Gank toch lekker oet dien daak
’t plezeer steit veurop, effe niks aanne kop
jao dit is ‘t moment

Couplet
ja,  zonne aovendj vol plezeer en zang
oh na na nana nae
dao höbbe we toch hieel lang nao verlangdj
oh nana nana nae
wie lang hubbe we hie neet op gewachtj
oh nae naa nanana
doe veuls ‘t noe al:  dit wirdj laat vannacht
oh na na  na nae

Couplet
nada ! noppes ! niks!!  waat os tegeheldj.
oh na na nana nae
‘t leave wirdj gelaefdj , wie ‘t os beveltj
oh nana nana nae
maak det ederen daag dien feestje is
oh nae naa nanana
plezeer verjaagdj de groeetste ergernis
oh na na  na nae

Gewuuën Biezunjer

Couplet:
As mien gedachte weer ‘ns met mich speule
As ich mich weer ins aaf vraog wie en wat
Kin ich mich zoe intens gelukkig veule
Om waat ich höb en wat höb gehadj
Om leefdje die ich zommèr höb gekrege
‘t zitj um neet in groeët en väöl, ‘t zitj um in genog
Op miene weeg kom ich vanalles tege
Geluk det zitj in vinje hoeë se lang nao höbs gezochtj

Refrein
Gewuuën biezunjer…biezunjer gewuuën
Det ich bin, det ich laef, det ich zing, det ich woën
Un waereldwonjer..onmaetelik sjoën
Gewuuën biezunjer..biezunjer gewuuën

Couplet:
As ich de murgenzon weer zeen versjiene
As ich de veugel huuër in heur concert
Den merk det mien zurg inins verdwiene
En zing geliek un leed vanoet mien hert
Van wermte die mich altied is gegaeve
Ut zitj um neet in deur en sjiek ut zitj um in genog
Det zien de sjoëne dinger in ut laeve
Geluk det zitj in vinje hoeë se noeëts nao höbs gezochtj

Ich bin gelökkig met dich

Lalalalallalalalaa

Refr.
Ich bin gelökkig met dich, jao zoe gelökkig met dich
Ich laot dich noeats mier gaon, blief altied bie dich staon
Ich wil met dich door’t laeve gaon
Ich bin gelökkig met dich, jao zoe gelökkig met dich
Ich laot dich noeait mier gaon, ich wil met dich door’t laeve gaon

Couplet 1
Ich weit ’t nog good, jao, dae eine daag            oho    aha
Ich keek in dien uig en toen dach ich opslaag        oho    aha
Vanaaf det moment is ’t zoe snel gegaon
Ich dink noe allein nog aan dich
Met dich in mien laeve kriegtj alles mieer kleur
Ich blief noe veurgood bie dich

Refr

Couplet 2
Ich weit ‘t nog good, jao, de ieerste kieer        oho    aha
Ich dacht oh dae kus, dae  smaaktj mich nao mieer    oho    aha
Ich waas in de wolke, ein heerlijk geveul
‘t kriebeldje euveral
En asse mich noe kus, weit den leeve sjat,
det ich bie dich blieve zal

Refr

Brug
Dae tied zal ich noeait mier vergaete
Wae same is alles veur mich
D’rom zek ich noe ach sjat, ich haoj van dich!

Refrein

Ich laot dich noeait mier gaon, ich wil met dich door’t laeve gaon

Primeur veur Limburg

intro
vannacht höb ich gedruimdj  de gouverneur dae haaj bepaaldj… …
in Limburg wirdj allein nog mer met kusjes betaaldj…….

refrein
primeur veur Limburg !!! de rest van Hollandj baaltj
in Limburg wirdj allein nog mer met kusjes betaaldj
noe speeltj zich hie get aaf , watse veurhaer nörges zoogs
ze hauwe zich noe euveral , weem d’r betale moog
Doe gluifs dien auge neet, hoeë se aug kieks,
want zelfs ‘ne zuunige dae wiltj niks mieër veur niks

koeplet

de euro prieze waere euveral dik doorgesjtreeptj
De vate beer kriege ze bienao neet meer aangesjleiptj
Euveral zuusse getuutje lippe om dich haer
Dae vreuger noeëts de beurs trok, dae betaaltj in ein kieër gaer
De middestandj , de horeca , jao ederein is blie
Die vreuger nörges kwoome , die zeen noe euveral bie

koeplet
‘n rundje gaeve woor nog noeëts zoe leuk….ederein lachtj
‘t  wirdj direkt betaaldj, wat de serveerster heet gebrachtj
ein dink steit al vast op dit systeem vraoge we octrooi
men raekentj soms waal twieë kieër aaf , en geuftj den auch nog fooi
en ozze gouverneur dae lachtj en straoltj gans van gelök
want ‘t sjuutj flink omhoeëg:  os bruto regionaal produkt !!!

outro :
weem witj ‘t of dae tied  missjien  nog kumtj ,
want wie ich wakker waerdje bleek…… ich haaj gedruimdj

Lache duit dich laeve

Refrein
Ooh, lach ederen daag
Zolang ’t kan en det ’t maag
Want lache det duit dich good
’t
Kriebelt dich in ’t blood

Ooh, lach ederen daag
Zolang ’t kan en det ’t maag
Want lache duit gein pien
’t Is ’n good medisien

Couplet
We kinne os de ganse daag waal zurg blieve make
Om zake die os pien doon  en euver dinger die os rake
Mer ein dink moogse neet vergaete, doe kins d’r neet naeve
De raod dae ich uch gaeve kin is: lache duit dich laeve

Couplet
De beste steurluuj staon aan wal, die zulle neet gaon vare
Mer waat pas echt belangriek is: de mood blieve beware
Garanties veur ein sjoeën bestaon det kintj dich nemes gaeve
Mer ’t advies det ich uch gaef is: lache duit dich laeve

Laef diene druim!

Couplet 1
Auge wie sterre die kieke mich aan
Vertelle vastelaovesverhaole
Numme mich mit in dae heerlikke waan
Want dich leuts mich van binne weer straole
Auge wie sterre….dae lach dae mich zeet
Kom en laot ut gebeure: belaef en geneet!
Refrein
Laef diene druim en maak ‘m zoe sjoën asse kins
Gaef ed’ren daag get biezunjers wie’s doe ‘t dich wins
Laef diene druim en maak ‘m zoe sjoën asse kins
En vergaet dit neet, as doe de daag begins
Veer de vastelaovendj good: doe laefs mer ins

Couplet 2
Kom nog ‘ns efkes get dichter bie mich
Den kin ich in dien auge verdrinke
’t is vastelaovendj det zeet dien gezicht
Dao hoof se dich neet ins veur te schminke
Straolende kiekers die zinge voloet
Dien vastelaovesdruime…die komme hie oet!
Refrein
Bridge
En tover nao aswoonsdig, de lach op dien gezicht
Den laeve wae same, dae druim van dich en mich!!!

RefreinLaef diene druim!

Nae nae nae

Couplet
Is urges ’n fieëst, den bin ich d’rbie
Zoeë mot ’t blieve
Luuj danse en sjanse, daovan waer ich blie
Zoeë mot ‘t blieve
auch gisterenaovendj de stumming woor top
Zoeë mot ’t blieve
Mer wie de baas waoj gaon sloete , waoj nemes nao boete
de luuj zonge zoe hel ’t ging

Refrein
nae,  nae, nae Marleen ,
mot nog ’n leedje zinge gaon ,
nae, nae, nae Marleen ,
die is hie nog neet weg te slaon
kom we blieve nog get hie ,
en komme tot ’n compromis
nae nae nae Marleen
zeet strakkes pas auf wieder seh’n .

Couplet
de nach is nog lang , de daag is nog wiet
zoeë mot ’t blieve
de zörge van mörge , die höbbe nog tied
zoeë mot ’t blieve
wae haoje hie same egaal wat gebeurtj
zoeë mot ’t blieve
zoe klaor as ’n kluntje : kom gaef nog ’n rundje,
’t kos waal ‘ns ‘t letste zeen

Bridge
echter ein maol in ‘t jaor is det effe neet waor
Marleentje kintj den gein pardon,
Den paktj zie zich effe vrie, en zitj ze d’r lekker bie
Op Mallorca in de Spaanse zon

Wink toch ‘ns

intro
Doe hoofs d’r neet bie nao te dinke
Dit geit vanzelf, det noemse ” winke “
Hoea se auch zits of hoea se steis
’t is get wat gans van zelf geit

jalalallalala, jalalalalalala

koeplet 1 :
kumpse emes tege ‘t maak neet oet hoea det det is
den wink toch effe lekker en doe veuls wie sjoean det is
det is ’n aoj methode die nog altied is gelöktj
dae hoea se op gewinktj höbs winktj gegarandeerdj teruk

refrein
wink toch ‘ns, och wink toch ins, toean ‘ns desse winke kins
veul toch ‘ns wie good det duit , as dien hendje winke geit
daobie weurse dich gewaar: dit is ’n sjoean moment !!
winke is ’n klein gebaar en ‘t kosj dich geine cent

koeplet 2
de zits op ’n terrasje hoease get te drinke nums
den winkse op d’n ober en dae winktj den detter kumtj.
of kiek ‘ns nao uch zelf noe wie gae dit leedje zingtj
ein handj hèltj ’t glaeske vast, ’t anger hendje winktj.

bridge :
ja zegk mich ‘ns wat zaojse d’r van dinke
as wae ‘ns dukker deeje winke
ach, ‘t is duk ‘ne stille wink
dae de luuj weer same bringtj

Zonger dich

Couplet
Wae laupe de weeg van os laeve
Hoee det dae os bringtj en os steurtj
Dae leidtj os det is un gegaeve
Door alles wat met os gebeurtj
En asse  dichzelf wits te vinje
Den kumtj dao inins ut besef
Den zaoj ich ut oet wille zinge
Det ich ut biezunjer good tref

Refrein
Zonger dich waas der gein wae
Zonger dich waas der gein os
Dich maaks van kieke zeen
Dich maaks van huuere loestere
Zonger dich waas der gein wae
Wat oeits oet gaar niks is begos
Is noe get magnifieks
Det zal ich altied koestere

Couplet
Ein vrindsjap is neet te betale
Neet met al ut goud wat besteit
Die kinse allein mer vertale
In  taal die oet leefdje besteit
Dae lach, det moment van wae same
Dae knuffel en dae gooie raod
Den kin ich allein mer beame
Op vrindjsjap van dich steit gein maot

Wervelwindj

Refrein:
Hey doe wervelwindj
treks doe weer een sprint
Nemes heldj dich bie
Mer de tied vluugtj toch veurbie
Hey doe wervelwindj
Dich bis gretig wie een kindj
mer het is een feit: ’t maak neet oet,
of ze rens of ze steis, of ze kums of ze geis, wat ze leuts wat ze deis-
det de welt neet sneller dreijt

couplet:
Auch ich woar zoeë wie dich ,zoch het altied hoeëger op
Noeëts waas ‘t genoch, ich mos en zaoj noa de top
Ich keek noeait op zie, nae allein mer recht veuroet
Ich rendje mich veurbie en toen ging ich ongeroet
Zittend op mien kontj, keek ich in het rondj
en toen pas zoog ich gaer, dea sjoeëne waereldj om mich haer

couplet:
ich kiek noe nao dich en doe maaks dezelfdje fout
kriegs Aoke en auch Keulen neet in eine daag gebouwdj
al bouw se mich een sjeurke of een hutje op de hei
belangriek is de leefdje en det geldtj veur allebei
dus sloof dich neet zo oet, wae gaon gestaag veuroet
want spooje hoofse neet, ontspan dich en geneet