Couplet
Wae laupe de weeg van os laeve
Hoee det dae os bringtj en os steurtj
Dae leidtj os det is un gegaeve
Door alles wat met os gebeurtj
En asse  dichzelf wits te vinje
Den kumtj dao inins ut besef
Den zaoj ich ut oet wille zinge
Det ich ut biezunjer good tref

Refrein
Zonger dich waas der gein wae
Zonger dich waas der gein os
Dich maaks van kieke zeen
Dich maaks van huuere loestere
Zonger dich waas der gein wae
Wat oeits oet gaar niks is begos
Is noe get magnifieks
Det zal ich altied koestere

Couplet
Ein vrindsjap is neet te betale
Neet met al ut goud wat besteit
Die kinse allein mer vertale
In  taal die oet leefdje besteit
Dae lach, det moment van wae same
Dae knuffel en dae gooie raod
Den kin ich allein mer beame
Op vrindjsjap van dich steit gein maot